ŁÓŻKA REHABILITACYJNE WARSZAWA

Tel. 517 485 940

Łóżka rehabilitacyjne Warszawa

Rehabilitacja w medycynie obejmuje całościowe działania, mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej optymalnej sprawności. Ze względu na rodzaj upośledzenia, można je podzielić na dotyczące obszaru zdrowia fizycznego oraz dotyczące obszaru życia psychicznego. Zadaniem rehabilitacji medycznej jest dodatkowo oddziaływanie na całkowity powrót osób, posiadających jakiekolwiek inwalidztwo do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Za ojca rehabilitacji w Polsce uznaje się lekarza Wiktora Degę, któremu w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku udało się wdrożyć swój autorski program całościowego leczenia pacjentów z uszkodzeniami narządów ruchu. To jego sukcesom na niwie przywracania sprawności ortopedycznej, zawdzięczamy pod koniec następnej dekady włączenie rehabilitacji przez ówczesne Ministerstwo Zdrowia w zakres powszechnej opieki leczniczej. Profesor zyskał także uznanie wśród międzynarodowego środowiska medycznego. Świadczy o tym uznanie w 1970 roku przez Europejki Oddział Międzynarodowej Organizacji Zdrowia jego praktyk za wzorcowe, i to w każdej fazie terapii.

Łóżko rehabilitacyjne Warszawa do opieki dla osób chorych

Łóżko rehabilitacyjne wynajem Warszawa do opieki dla osób chorych – jest przeznaczone do użytku w domu. Łóżko jest przeznaczone dla jednego użytkownika o ciężarze ciała do 175 kg. Łóżko jest dostępne z kółkami o średnicy 125 mm. Umożliwiają one przesuwanie łóżka po równej podłodze, we wszystkich kierunkach. Łóżko może być obsługiwane w sposób elektryczny przez użytkownika lub personel opieki medycznej.